Nyheter

Hemsö och Sveanor säljer Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

2020-02-21

Hemsö och Sveanor säljer Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

Byggnaden är högklassig Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. RED-Management har hållit projektledningen av uppdraget från markanvisning till färdigställande.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Fastigheten omfattar 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm.

Köpare är KLP Eiendom. Frånträde sker i samband med färdigställande.

2020-02-05

RED Management har blivit utsedda till Projektledare för Fabeges projekt, i och med Teatrarnas förhyrning i Flemingsberg. Detta är startskott i det större stadsutvecklingsprojektet i området. Lokalerna kommer att innehålla ateljéer och verkstäder samt två repetitionssalar. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Byggnadens yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning under 2024.

x