Kontakt

Kontakt

Ring eller maila gärna, så berättar vi mer.

Adress
Vasagatan 15-17
111 20 Stockholm

Telefon
+46 (0)70 370 63 25

E-post
info@redmanagement.se

Per Linder

Per är Managing partner för RED Management men verkar också som rådgivare, fastighetsutvecklare, projektledare och ombud.

Telefon
070-370 63 25
E-post
per.linder@redmanagement.se
Visitkort
Per Linder.vcf

Magnus Eriksson

Magnus verkar som utredare, fastighetsutvecklare, ombud och projektledare.

Telefon
073-085 88 80
E-post
magnus.eriksson@redmanagement.se
Visitkort
Magnus Eriksson.vcf

Jörgen Rahm

Jörgen verkar som utredare, fastighetsutvecklare, ombud och projektledare.

Telefon
073-663 69 03
E-post
jorgen.rahm@redmanagement.se
Visitkort
Jörgen Rahm.vcf

Bengt Ydenius

Bengt verkar som due diligence ansvarig, utredare, fastighetsutvecklare, ombud och projektledare.

Telefon
070-533 20 28
E-post
bengt.ydenius@redmanagement.se
Visitkort
Bengt Ydenius.vcf

Per Karlsten

Per verkar som utredare, ombud, projektledare och projekteringsledare. Per har behörighet för BAS P/U.

Telefon
070-601 15 76
E-post
per.karlsten@redmanagement.se
Visitkort
Per Karlsten.vcf

Daniel Mellsjö

Daniel verkar som rådgivare, projektledare och ombud i fastighetsutvecklingsprojekt.

Telefon
072-211 74 74
E-post
daniel.mellsjo@redmanagement.se
Visitkort
Daniel Mellsjö.vcf

Martin Sjölund

Martin arbetar som rådgivare, projektledare och utvecklare i fastighetsutvecklingsprojekt. Martin har 15 års branscherfarenhet från såväl kommersiell- som bostadsutveckling.

Visitkort – VCF

Telefon
073-419 50 62
E-post
martin.sjolund@redmanagement.se

Erik Oldgren

Erik arbetar som fastighetsutvecklare och projektledare för fastighetsprojekt samt även som verksamhetsutvecklare där han hjälper fastighetsbolag att ta fram effektiva processer för verksamhetsstyrning.

Telefon
070 – 377 78 41
E-post
erik.oldgren@redmanagement.se
Visitkort
Erik Oldgren.vcf

Tobias Rasping

Tobias verkar som projektledare, projekteringsledare samt BAS P.

Telefon
073 662 52 12
E-post
tobias.rasping@redmanagement.se
Visitkort
Tobias Rasping.vcf

Alexander Tchibaline

Alexander är civilingenjör och verkar som biträdande projektledare och fastighetsutvecklare.

Telefon
+46 (0) 70 756 06 15
E-post
alexander.tchibaline@redmanagement.se
Visitkort
Alexander Tchibaline.vcf

Kenneth Andersson

Kenneth arbetar som projektledare och byggledare.

 

Telefon
070-327 46 21
E-post
kenneth.andersson@redmanagement.se
Visitkort
Kenneth Andersson.vcf

John van Bruggen

John arbetar som Fastighetsutvecklare, Byggherreombud och Projektledare.

Telefon
+46 (0)73-058 52 36
E-post
john.vanBruggen@redmanagement.se
Visitkort
John van Bruggen.vcf

Rikard Wiss

Rikard Wiss är Technical and Construction Manager i RED-M’s uppdrag åt Genesta.

Telefon
+46 (0)72 531 3408
E-post
rikard.wiss@redmanagement.se

Martin Fhölenhag

Martin arbetar som Projektledare.

Telefon
073-083 94 60
E-post
martin.fholenhag@redmanagement.se

Niklas Waldholm

Niklas arbetar som projektledare, projekteringsledare och byggledare. Niklas har 15 års branscherfarenhet från såväl kommersiella- som bostadsprojekt med gedigen produktionskunskap.

 

Telefon
+46 (0) 72 220 79 51
E-post
niklas.waldholm@redmanagement.se

x