Nyheter

Nyheter

2020-02-21

Hemsö och Sveanor säljer Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

Byggnaden är högklassig Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. RED-Management har hållit projektledningen av uppdraget från markanvisning till färdigställande.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Fastigheten omfattar 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm.

Köpare är KLP Eiendom. Frånträde sker i samband med färdigställande.

2020-02-05

RED Management har blivit utsedda till Projektledare för Fabeges projekt, i och med Teatrarnas förhyrning i Flemingsberg. Detta är startskott i det större stadsutvecklingsprojektet i området. Lokalerna kommer att innehålla ateljéer och verkstäder samt två repetitionssalar. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Byggnadens yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning under 2024.

2019-12-20

RED Management har blivit utsedda till Byggherreombud För Brädstapeln 13 som förvärvats av Europa Capital och NCAP. Byggnaden kommer att genomgå en totalrenovering och förberedelse för påbyggnad enligt det pågående planärendet. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Uthyrbar yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning från december 2020.

2019-12-20

Skepp från 1600-talet på Kungsträdgårdsgatan

I samband med att vi totalrenoverar och grundförstärker huset inför nyuthyrning har vi träffat på ett skepp som funnits under huset sedan 1600-talet. Genom arkeologiska efterforskningar har man kunnat fastställa att det är skeppet Samson, 30 år äldre än Vasaskeppet! Skeppet har 3D-scannats och fyndet har dokumenterats för eftervärlden.- ”Allt har gått förvånansvärt bra, det är inte alltid man uppskattar arkeologiska fynd när man har en ambitiös tidplan att förhålla sig till, men alla parter har skött det här fantastiskt bra och med stort intresse för utgrävningarna samtidigt som vi faktiskt håller tidsplanen”, säger Jörgen Rahm byggherreombud på RED Management. Titta gärna in på www.dn.se eller www.svt.se för att läsa mer.

Nu när utgrävningarna är klara erbjuder vi fantastiska 1000 kvm moderna kontor i bästa cityläge med utsikt över Kungsträdgården med inflyttning till sommaren 2020. Mer om detta finns på Cushmanwakefield.se

2019-10-12

SGBC har utsett Signalen 3 till årets BREEAM byggnad. Vi är mycket stolta att få ha medverkat i projektet som projektledare åt fastighetsägaren Fabege. Ur juryns motiveringen: ”Det är ett fint exempel på att ett plus ett kan bli tre, där ambitiösa hållbarhetskrav från beställaren möter krav från kunden, och tillsammans skapar något ännu bättre.”

2019-08-21

Scius har tecknat ett hyresavtal med Spotify avseende förhyrning om 3,700 kvm kontorsyta fördelat över två våningsplan i fastigheten Barnängen 6 på Södermalm. Inflyttning sker under kvartal 1 2020 och fastigheten blir därmed fullt uthyrd.

RED Management har biträtt Scius under förvärv och uthyrningsprocessen och kommer att leda arbetena med att utveckla fastigheten.https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/scius-hyr-ut-3-700-kvm-pa-sodermalm-till-spotify/

2019-08-21

RED Management har fått förtroendet att utveckla Styrpinnen 23 på Kungsträdgårdsgatan åt Riksbankens Jubileumsfond.

Byggnaden är grundlagd på en rustbädd vilket gjort att byggnaden gradvis sjunker pga av landhöjningen.  Byggnaden har evakuerats för att genomgå en grundförstärkning, tillbyggnad samt omfattande renovering. Under 2020 öppnar nya Café Milano och Riksbankens Jubileumsfond flyttar tillbaka i egna moderna lokaler. Nu pågår uthyrning av resterande ytor, för med information om lokalerna titta in på Cushman Wakefield

2019-06-17

Planerna för Kopparlunden tar form Nu har vi äntligen nått fram till samråd för Detaljplan Norr i Kopparlunden där en ny stadsdel i Västerås växer fram. Totalt omfattar detaljplanen mer än 1000 bostäder, ca 5000 kvm kommersiella ytor samt 2st förskolor i en fin gammal industrimiljö med gångavstånd till både Västerås centrum och Centralstation. Arbetet har gjorts tillsammans med Scius, Riksbyggen, Balder och Peab. Planarbetet har bedrivits som en byggmästarplan i tätt samarbete med Västerås Stad där Fojab har varit ansvariga arkitekter samt planarkitekter. RED Management har svarat för projektutveckling och ledning av detaljplanearbetet. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/planer-for-nya-kopparlunden-tar-form

 

2019-05-10

Riksbyggen förvärvar byggrätter för 1000 lägenheter i Kopparlunden som ligger i centrala Västerås av Scius Partners och SveaReal. Red Management har bistått säljarna med att utveckla byggrätterna genom att förhandla fram ramavtal för exploatering och driva fram detaljplanen.

https://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/riksbyggen-goer-strategiskt-foervaerv-och-planerar-foer-1-000-nya-bostaeder-i-vaesteraas-2868239

 

2019-02-28

Amerikanska investmentbolaget Invesco har i samarbete med Scius Partners köpt fastigheten Skålen 24 i Hagastaden av SEB Trygg Liv. Fastigheten omfattar 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta men dessutom en möjlighet att utveckla ytterligare 6 000 kvadratmeter kontor samt en bostadsfastighet om cirka 60 lägenheter.

Joen Siggelin, på Scius Partners, säger att fastigheten har stora kvaliteter och alla förutsättningar att bli till att bli en förstklassig kontorsprodukt.

RED Management har bistått Scius under transaktionen med teknisk due diligence och fastighetsutvecklingsplanering. RED Management kommer att tillsammans med Scius att utveckla fastigheten.

 

x