Nyheter

Nyheter

2019-06-17

Planerna för Kopparlunden tar form Nu har vi äntligen nått fram till samråd för Detaljplan Norr i Kopparlunden där en ny stadsdel i Västerås växer fram. Totalt omfattar detaljplanen mer än 1000 bostäder, ca 5000 kvm kommersiella ytor samt 2st förskolor i en fin gammal industrimiljö med gångavstånd till både Västerås centrum och Centralstation. Arbetet har gjorts tillsammans med Scius, Riksbyggen, Balder och Peab. Planarbetet har bedrivits som en byggmästarplan i tätt samarbete med Västerås Stad där Fojab har varit ansvariga arkitekter samt planarkitekter. RED Management har svarat för projektutveckling och ledning av detaljplanearbetet.

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/planer-for-nya-kopparlunden-tar-form

 

2019-05-10

Riksbyggen förvärvar byggrätter för 1000 lägenheter i Kopparlunden som ligger i centrala Västerås av Scius Partners och SveaReal. Red Management har bistått säljarna med att utveckla byggrätterna genom att förhandla fram ramavtal för exploatering och driva fram detaljplanen.

https://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/riksbyggen-goer-strategiskt-foervaerv-och-planerar-foer-1-000-nya-bostaeder-i-vaesteraas-2868239

 

2019-02-28

Amerikanska investmentbolaget Invesco har i samarbete med Scius Partners köpt fastigheten Skålen 24 i Hagastaden av SEB Trygg Liv. Fastigheten omfattar 18 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta men dessutom en möjlighet att utveckla ytterligare 6 000 kvadratmeter kontor samt en bostadsfastighet om cirka 60 lägenheter.

Joen Siggelin, på Scius Partners, säger att fastigheten har stora kvaliteter och alla förutsättningar att bli till att bli en förstklassig kontorsprodukt.

RED Management har bistått Scius under transaktionen med teknisk due diligence och fastighetsutvecklingsplanering. RED Management kommer att tillsammans med Scius att utveckla fastigheten.

 

2018-10-23

Stendörren förvärvar industrifastigheten Åkerby 8 i Täby av Starwood. RED Management har samarbetat med Scius för att utveckla fastigheten och planera för försäljning. Fastigheten ligger i Åkerby industriområde och innehåller lokaler för kontor, lager och lätt industri omfattande totalt 9 700 kvadratmeter. Fastigheten var en del av Svea Reals bestånd som Starwood förvärvade i en stor affär 2014 och sedan sålt bit för bit. RED Management har biträtt Scius i utvecklingen av detta bestånd.

2018-09-05

Fyra fastigheter kvar. Castellum förvärvar flera fastigheter i Linköping, Norrköping och Västerås av amerikanska Starwood och Scius, som har ingått i Svea Real. Amerikanska Starwood köpte fastigheterna från norska Obligo i ett stort paket. Scius har anlitat RED Management för att utveckla fastigheterna, från att initiera ändringar av användande och detaljplan till hyresgästanpassningar. Detta för att ge en god möjlighet för att utveckla eller förvalta vidare.

Under de senaste månaderna har Scius dels avyttrat ett stort paket till Hemfosa för 3,6 miljarder samt en större fastighet i Kista till Nordika. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Starwood/Scius nu bara fyra fastigheter kvar, två i Helsingborg, en i Täby och en i Västerås. Här arbetar RED Management med att utveckla fastigheterna vidare.

2017-09-19

Företagets värderingar, dess Credo, går som en röd tråd på Johnson & Johnson´s nya svenska huvudkontor i Ulriksdal. Målet har varit att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan och utveckling.

Johnson & Johnson är ett av världens äldsta och största företag inom hälsosektorn med 600 kontor runt om i världen. Verksamheten var tidigare utspridd på tre adresser i Stockholm; Frösundavik, Solna och Rotebro. De nya lokalerna stöder företagets arbetssätt.
– Lokalerna i Rotebro hade byggts om flera gånger och var inte optimala. Dessutom ville vi samla alla tre bolag som ingår i koncernen under samma tak. I Rotebro finns både motorvägen och pendeltåget i omedelbar närhet. Vi tittade på medarbetarnas väg till arbetet, och det var bara Ulriksdal som hade samma förutsättningar, berättar Joachim Boëthius, FM Manager på Johnson & Johnson.
Lokalerna på 6 600 kvadratmeter är fördelade på sex våningsplan. Inredningsarkitekten Equator kopplades in i ett tidigt skede. Red Management har varit projektledare för de nya lokalerna för Johnson & Johnson. GoToWork har varit externa förändringsledare.
Läs mer på:

artikel Citymark

2017-09-14

Starwood och den svenska partnern Scius Partners säljer bostadsbyggrätter i Limhamn till Veidekke Bostad. Scius Partners har efter förvärvet av Sveareal i februari 2015 skapat bostadsbyggrätter om 9 000 kvadratmeter på fastigheten Cementen 4 i Limhamn, Malmö.  Fastigheten består i dag av 3 777 kvadratmeter kontor och lager. Veidekke Bostad har efter ändrad detaljplan förvärvat fastigheten.

– Vi är glada att ha tillskapat dessa byggrätter med efterföljande försäljning av fastigheten, vilket båda låg i affärsplanen från förvärvet av Sveareal. Vi är även i process att tillskapa ytterligare cirka 250 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter i fastigheter lokaliserade i Kista, Täby, Västerås, Malmö och Lund i Svearealportföljen, säger Mikael Freudmann, vd på Scius Partners.

RED Management har bistått Scius i utvecklingen av fastigheten Cementen i Malmö.

– Vi har fler utmanande projekt tillsammans med Scius för att skapa byggrätter som pågår i Stockholm, Kista, Täby, Södertälje och Västerås, säger Bengt Ydenius RED Management.

2017-09-11

Areim Fund III har förvärvat tomträtten till fastigheten Gladan 4 i Stadshagen i Stockholm. Kontorsfastigheten, med en uthyrbar yta på 7 600 kvm, uppfördes 1949 och användes ursprungligen för tryckeri- och förlagsverksamhet. Den har ägts av samma familj sedan dess. Areim har sedan tidigare även utvecklat Lindhagensporten i samma område.

RED Management har biträtt Areim med teknisk och miljö due-diligence.

 

 

2017-06-27

Stångstaden säljer 1 088 bostäder till Heimstaden Bostad för 890 mkr (före avdrag för latent skatt). Totalt genomför Heimstaden dock förvärv för 987,5 mkr då man även förvärvar byggrätter i Vallastaden och Djurgården om totalt 27 200 kvm BTA, motsvarande ca 375 lägenheter. Den uthyrningsbara arean är totalt 60 216 kvm och uthyrningsgraden ligger på ca 99,8 procent. De totala hyresintäkterna uppgår till ca 65 mkr.

RED Management har biträtt Heimstaden med Tekniska statusbesiktning av beståndet.

 

2017-06-13

Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Heimstaden betalar drygt en miljard för fastigheterna.

Fastighetsbeståndet i Umeå utgörs nästan uteslutande av bostäder om totalt 82 255 kvadratmeter uthyrbar yta. I förvärvet ingår även en byggrätt på ca 150-200 lägenheter.

Det totala fastighetsvärdet, inklusive mark, har avtalats till 1 155 miljoner kronor.

RED Management har bistått Heimstaden med teknisk statusbesiktning för beståndet.

läs mer

x