Nyheter

J&J värderingar

2017-09-19

Företagets värderingar, dess Credo, går som en röd tråd på Johnson & Johnson´s nya svenska huvudkontor i Ulriksdal. Målet har varit att skapa de bästa förutsättningarna för samverkan och utveckling.

Johnson & Johnson är ett av världens äldsta och största företag inom hälsosektorn med 600 kontor runt om i världen. Verksamheten var tidigare utspridd på tre adresser i Stockholm; Frösundavik, Solna och Rotebro. De nya lokalerna stöder företagets arbetssätt.
– Lokalerna i Rotebro hade byggts om flera gånger och var inte optimala. Dessutom ville vi samla alla tre bolag som ingår i koncernen under samma tak. I Rotebro finns både motorvägen och pendeltåget i omedelbar närhet. Vi tittade på medarbetarnas väg till arbetet, och det var bara Ulriksdal som hade samma förutsättningar, berättar Joachim Boëthius, FM Manager på Johnson & Johnson.
Lokalerna på 6 600 kvadratmeter är fördelade på sex våningsplan. Inredningsarkitekten Equator kopplades in i ett tidigt skede. Red Management har varit projektledare för de nya lokalerna för Johnson & Johnson. GoToWork har varit externa förändringsledare.
Läs mer på:

artikel Citymark

2017-09-14

Starwood och den svenska partnern Scius Partners säljer bostadsbyggrätter i Limhamn till Veidekke Bostad. Scius Partners har efter förvärvet av Sveareal i februari 2015 skapat bostadsbyggrätter om 9 000 kvadratmeter på fastigheten Cementen 4 i Limhamn, Malmö.  Fastigheten består i dag av 3 777 kvadratmeter kontor och lager. Veidekke Bostad har efter ändrad detaljplan förvärvat fastigheten.

– Vi är glada att ha tillskapat dessa byggrätter med efterföljande försäljning av fastigheten, vilket båda låg i affärsplanen från förvärvet av Sveareal. Vi är även i process att tillskapa ytterligare cirka 250 000 kvadratmeter bostadsbyggrätter i fastigheter lokaliserade i Kista, Täby, Västerås, Malmö och Lund i Svearealportföljen, säger Mikael Freudmann, vd på Scius Partners.

RED Management har bistått Scius i utvecklingen av fastigheten Cementen i Malmö.

– Vi har fler utmanande projekt tillsammans med Scius för att skapa byggrätter som pågår i Stockholm, Kista, Täby, Södertälje och Västerås, säger Bengt Ydenius RED Management.

2017-09-11

Areim Fund III har förvärvat tomträtten till fastigheten Gladan 4 i Stadshagen i Stockholm. Kontorsfastigheten, med en uthyrbar yta på 7 600 kvm, uppfördes 1949 och användes ursprungligen för tryckeri- och förlagsverksamhet. Den har ägts av samma familj sedan dess. Areim har sedan tidigare även utvecklat Lindhagensporten i samma område.

RED Management har biträtt Areim med teknisk och miljö due-diligence.

 

 

2017-06-27

Stångstaden säljer 1 088 bostäder till Heimstaden Bostad för 890 mkr (före avdrag för latent skatt). Totalt genomför Heimstaden dock förvärv för 987,5 mkr då man även förvärvar byggrätter i Vallastaden och Djurgården om totalt 27 200 kvm BTA, motsvarande ca 375 lägenheter. Den uthyrningsbara arean är totalt 60 216 kvm och uthyrningsgraden ligger på ca 99,8 procent. De totala hyresintäkterna uppgår till ca 65 mkr.

RED Management har biträtt Heimstaden med Tekniska statusbesiktning av beståndet.

 

2017-06-13

Heimstaden har avtalat om att förvärva 1 601 lägenheter av det kommunala bolaget Bostaden i Umeå, med fastigheter i Carlshem och Mariehem. Heimstaden betalar drygt en miljard för fastigheterna.

Fastighetsbeståndet i Umeå utgörs nästan uteslutande av bostäder om totalt 82 255 kvadratmeter uthyrbar yta. I förvärvet ingår även en byggrätt på ca 150-200 lägenheter.

Det totala fastighetsvärdet, inklusive mark, har avtalats till 1 155 miljoner kronor.

RED Management har bistått Heimstaden med teknisk statusbesiktning för beståndet.

läs mer

2017-04-07

Heimstaden har tecknat avtal om att förvärva Ståhl Fastigheter AB, med ett bestånd på 90 000 kvadratmeter fördelat på Norrköping och Uppsala. Det avtalade fastighetsvärdet uppgår till 1 544 miljoner kronor. Genom förvärvet får Heimstaden alltså tillgång till ett stort bestånd i mellersta Sverige. I Norrköping består beståndet främst av bostäder, med fastigheten i Uppsala framför allt består av kommersiell yta med fokus på kontor, samt en hotellfastighet i centrala staden. Det avtalade fastighetsvärdet motsvarar 17 300 kronor per kvadratmeter.

RED Management har biträtt Heimstaden med teknisk due diligence för beståndet.

Redan 2014 köpte Heimstaden beståndet som fanns i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter – 350 000 kvadratmeter bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro. I den affären ingick inte Fastighets AB Kretia (nu Ståhl Fastigheter) – vilket är det bestånd som köps nu. Även då utförde RED Management teknisk due diligence.

2017-04-07

RED Management fortsätter expansionen med Erik Oldgren.

Erik Oldgren kommer inom kort att ansluta sig till RED Management. Erik har en gedigen erfarenhet från fastighetsutveckling och ledning av projekt och kommer närmast från rollen som projektchef inom AMF Fastigheter, där han både ansvarat för projektavdelningen och drivit projekt.

” – Vår inriktning med seniora konsulter inom rådgivning och ledning av fastighetsutvecklingsprojekt ur ett byggherreperspektiv har tagits emot väl av marknaden. Eriks breda kompetens av att utveckla såväl fastigheter som arbetsprocesserna kring fastighetsutveckling kommer att tillföra mycket till både RED Management och våra kunder. Med Erik så stärker vi nu även upp vårt team för att hjälpa fastighetsbolag att ta fram egna effektiva processer för verksamhetsstyrning”, säger Per Linder, VD.

Erik Oldgren, ny Associate och seniorkonsult inom RED Management.

Erik Oldgren, ny Associate och seniorkonsult inom RED Management.

x