Nyheter

Stendörren köper från Starwood i Täby

2018-10-23

Stendörren förvärvar industrifastigheten Åkerby 8 i Täby av Starwood. RED Management har samarbetat med Scius för att utveckla fastigheten och planera för försäljning. Fastigheten ligger i Åkerby industriområde och innehåller lokaler för kontor, lager och lätt industri omfattande totalt 9 700 kvadratmeter. Fastigheten var en del av Svea Reals bestånd som Starwood förvärvade i en stor affär 2014 och sedan sålt bit för bit. RED Management har biträtt Scius i utvecklingen av detta bestånd.

2018-09-05

Fyra fastigheter kvar. Castellum förvärvar flera fastigheter i Linköping, Norrköping och Västerås av amerikanska Starwood och Scius, som har ingått i Svea Real. Amerikanska Starwood köpte fastigheterna från norska Obligo i ett stort paket. Scius har anlitat RED Management för att utveckla fastigheterna, från att initiera ändringar av användande och detaljplan till hyresgästanpassningar. Detta för att ge en god möjlighet för att utveckla eller förvalta vidare.

Under de senaste månaderna har Scius dels avyttrat ett stort paket till Hemfosa för 3,6 miljarder samt en större fastighet i Kista till Nordika. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Starwood/Scius nu bara fyra fastigheter kvar, två i Helsingborg, en i Täby och en i Västerås. Här arbetar RED Management med att utveckla fastigheterna vidare.

x