Nyheter

Mer än bara ett ögonsjukhus

2020-09-27

Den 27 september öppnades vården på St Eriks nya ögonsjukhus i Hagastaden, kv Patienten.

Ögonsjukhusets ledning har varit tydliga i sin ambition

Ambitionen med de nya, specialanpassade lokalerna för S:t Eriks Ögonsjukhus har inte bara varit att erbjuda god, högspecialiserad ögonsjukvård. Målet är också att skapa ett nytt centrum för ögonsjukvård – ett Eye center of excellence.

Resultatet är en fastighet med hög teknisk prestanda för att möta sjukhusets högt ställda förväntningar på att utveckla vården utifrån innovation, kompetens och ett helhetsperspektiv.

Vitartes som fastighetsägare erhöll uppdraget för STE i en LOU upphandling av sjukhusets hyreskontrakt 2016.

RED  Management har haft fastighetsägarens projektchefsuppdrag och ansvarat för projektets tekniska utformning och genomförande.

2020-02-21

Hemsö och Sveanor säljer Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

Byggnaden är högklassig Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. RED-Management har hållit projektledningen av uppdraget från markanvisning till färdigställande.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Fastigheten omfattar 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm.

Köpare är KLP Eiendom. Frånträde sker i samband med färdigställande.

2020-02-05

RED Management har blivit utsedda till Projektledare för Fabeges projekt, i och med Teatrarnas förhyrning i Flemingsberg. Detta är startskott i det större stadsutvecklingsprojektet i området. Lokalerna kommer att innehålla ateljéer och verkstäder samt två repetitionssalar. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Byggnadens yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning under 2024.

x