Nyheter

RED Management rådgivare åt Genesta vid logistikförvärv i Ljungby och Örebro

2022-06-20

RED Management rådgivare åt Genesta vid logistikförvärv i Ljungby och Örebro

Genesta har tecknat avtal med Infrahubs om att förvärva två högkvalitativa logistikfastigheter i Örebro respektive Ljungby.

Fastigheterna stod färdiga 2022 och har en total uthyrningsbar yta på ca 49 000 kvadratmeter. Båda fastigheterna är fullt uthyrda med långa hyresavtal. Fastigheten i Örebro med sina 23 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till matteknikföretaget Matsmart. Fastigheten Ljungby med 26 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till PostNord TPL som driver sin tredjepartslogistik från platsen.

Byggnaderna är utrustade med solpaneler och LED-belysning, och ytterligare hållbarhetsåtgärder kommer att tillkomma under Genestas ägande. Fastigheterna kommer att certifieras enligt BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

RED Management var Genestas rådgivare med teknisk due dilligence i förvärvsprocessen.

2022-04-26

Genesta expanderar sin logistikportfölj och förvärvar 80 000 kvm logistik under byggnation i Enköping (Stenvreten 8:30) från Logistic Constractor.

Byggnaden erbjuder hållbara, flexibla och effektiva logistikytor i ett av Sveriges bästa logistiklägen med direkt tillgång till E18. Byggnaden kommer att ha hållbara lösningar såsom solpaneler på taket, högisolerande tak och väggar, LED-belysning och den kommer att certifieras i enlighet med BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

RED Management har varit rådgivare åt Genesta i fastighetsutvecklingsfrågor och teknisk due dilligence under förvärvsskedet.

2022-03-15

RED Management utvecklar kontorskvarter på Södermalm

RED management har fått i uppdrag av Genesta Property Nordic att projektleda utvecklingen av fastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet ”Zinko” omfattar 10.300 kvadratmeter uthyrbar yta. RED Management har som en del i ett långsiktigt samarbete bistått Genesta redan i förvärvsprocessen med identifiering av utvecklingspotential, behov av teknisk upprustning samt ekonomi kring investeringen.

Fastigheten förvärvades av Stockholms hem under 2021 och nu startar planeringen för en totalrenovering av Zinko – ett helt kontorskvarter på Södermalm där det skapas moderna, attraktiva och framförallt hållbara lokaler till framtidens hyresgäster. Fram till sommaren utvecklas fastighetens arkitektoniska koncept mer djuplodande undersökningar görs av de befintliga byggnadsdelarna. Efter sommaren inleds program-, bygglovs- och systemskede.

x