Nyheter

RED Management rekryterar ny VD

2016-08-25

RED Management rekryterar ny VD

RED Management förstärker med två nya partners. Per Linder tillträder som VD och senior projektledare från och med 16 september. Per kommer närmast från rollen som marknadschef och verksamhetsutvecklingsansvarig på Arcona. Per Karlsten, som varit en del av RED Managementteamet sedan 2014, går nu även han in som partner.

” – Vi ser en stark efterfrågan på RED Managements tjänster för ledning och rådgivning i fastighetutvecklingsprojekt och förstärker ägargruppen för att kunna expandera verksamheten vidare. Per Linders breda erfarenhet av fastighetsutveckling och att leda företag i en expansion kommer väl till pass när vi ska utveckla såväl våra som våra kunders affärer”, säger Magnus Eriksson, styrelseordförande.

” – RED Management har byggt upp ett starkt renommé i att hantera stora och komplexa fastighetsutvecklingsprojekt. Spännande projekt som gör skillnad i stadsutvecklingen. Jag är stolt för förtroendet och ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla vårt arbetssätt med kunderna i centrum och knyta fler personer till teamet för att möta efterfrågan”, säger Per Linder

2015-12-05

RED Management skänker en gåva till Neuroförbundet för att stödja hjälpen till Neurologiskt skadade och handikappade.

neuro-logo@2x

2015-11-23

RED Management expanderar. Bertil Nilsson började i september och Harry Rantala i november. RED Management har även engagerat Bo Wintzell som underkonsult i fastighetsutvecklingsprojekt.

2015-10-30

RED Management har fått ett prestigeuppdrag att bistå Sveareal vid utvecklingen av delar av fastighetsportföljen. Inledningsvis omfattar det fem fastigheter i Malmö, Lund, Norrköping Tumba och Västerås.

2015-08-15

RED Management bistår Folksam fastigheter vid utvecklingen av kv Hönsfodret vid Norra Hammarbyhamnen. Fastigheten innehåller nu utbildnings och lagerlokaler och kommer att omvandlas till bostäder. RED Management driver detaljplanen och avgäldsavtal.

2015-06-08

Nu har Swedavia gått i mål med sin sedan länge annonserade storaffär. Swedavia bildar ett joint venture med köparen. Affären är värd nästan fyra miljarder kronor.

6479_panorama

Bild: Joakim Knutsson

Från vänster: Karl Wistrand, vice vd Swedavia, Per Frennberg vice vd Alecta, Fredrik Palm, fastighetschef Alecta och Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Swedavia och Alecta bildar ett gemensamt bolag som ska förvalta 20 större fastigheter inom logistik, hangar och kontor vid Sveriges tre största internationella flygplatser. Genom bolaget säkerställs ett långsiktigt engagemang i fastigheterna samtidigt som förutsättningarna för flygplatsernas utveckling stärks. Överenskommelsen omfattar cirka 260 000 kvadratmeter uthyrningsbar area inom logistik, hangar och kontor. Det underliggande fastighetsvärdet är 3 950 miljoner kronor. RED Management har bistått Alecta med teknisk statusbesiktning.

2015-05-23

The Carlyle Group har tillsammans med TAM bedrivit ett utvecklingsarbete inom Nacka strand. Resultatet kommer att bli en levande Stadsmiljö med 1500 bostäder, restauranger, butiker och arbetsplatser. RED Management har engagerats för att bistå i utvecklingsarbetet. Som projektledare driver RED Management infrastrukturarbetet och tillsammans med TAM framtagande av detaljplaner och exploateringsavtal.

The Carlyle Group has together with TAM engaged in a development project in Nacka . The result will be a vibrant urban environment with 1,500 homes , restaurants, shops and workplaces. RED Management has been engaged to assist in development . As project operates RED Management infrastructure work and together with TAM production of detailed plans and development

2015-05-05

Stockholm Stad driver ett planprogram tillsammans med fastighetsägarna kring södra Skanstull. Folksam fastigheter äger kv Tullgården (Folksamhuset) och Katsan (Whitehuset). RED Management bistår Folksam i arbetet med planprogrammet.

I programmet utreds området från Ringvägen till Årstaviken för att förstärka kopplingen mellan Södermalm och Söderstaden samt utveckla promenadstaden. Syftet är att bebygga och programmera dåligt utnyttjade impedimentytor för att öka områdets stadsmässighet, täthet och trygghet. Centralt i utvecklingen är att skapa ett lokalt gatunät med gång- och cykelstråk, en förstärkning av området som idrottsnod och en sammanlänkning av rekreationsstråken i nord-sydlig och öst-västlig riktning.

2015-04-02

NREP har tagit hjälp av RED Management för att hitta handingalternativ vid utvecklingen av Tippen handelsplats i Saltsjöbaden. Utvecklingsalternativen innehåller bostäder lokaler och handel.

2014-12-15

RED Management önskar God Jul och Gott nytt år. Vi har valt att även i år skänka ett bidrag till Stockholms Stadsmission.

x