Nyheter

RED Management rådgivare åt Genesta vid logistikförvärv i Ljungby och Örebro

2022-06-20

RED Management rådgivare åt Genesta vid logistikförvärv i Ljungby och Örebro

Genesta har tecknat avtal med Infrahubs om att förvärva två högkvalitativa logistikfastigheter i Örebro respektive Ljungby.

Fastigheterna stod färdiga 2022 och har en total uthyrningsbar yta på ca 49 000 kvadratmeter. Båda fastigheterna är fullt uthyrda med långa hyresavtal. Fastigheten i Örebro med sina 23 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till matteknikföretaget Matsmart. Fastigheten Ljungby med 26 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till PostNord TPL som driver sin tredjepartslogistik från platsen.

Byggnaderna är utrustade med solpaneler och LED-belysning, och ytterligare hållbarhetsåtgärder kommer att tillkomma under Genestas ägande. Fastigheterna kommer att certifieras enligt BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

RED Management var Genestas rådgivare med teknisk due dilligence i förvärvsprocessen.

2022-04-26

Genesta expanderar sin logistikportfölj och förvärvar 80 000 kvm logistik under byggnation i Enköping (Stenvreten 8:30) från Logistic Constractor.

Byggnaden erbjuder hållbara, flexibla och effektiva logistikytor i ett av Sveriges bästa logistiklägen med direkt tillgång till E18. Byggnaden kommer att ha hållbara lösningar såsom solpaneler på taket, högisolerande tak och väggar, LED-belysning och den kommer att certifieras i enlighet med BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

RED Management har varit rådgivare åt Genesta i fastighetsutvecklingsfrågor och teknisk due dilligence under förvärvsskedet.

2021-09-30

Fastighetsbolaget Revelop har tecknat avtal med Vi Invest AB om etablering av AC Hotel by Marriott i Kista. Genom att konvertera delar av Nordic Forum skapas ett 9 000 kvadratmeter stort hotell med 201 rum, konferensavdelning, restaurang med uteservering, pool- och relaxavdelning. RED Management svarar för projektledningen av utvecklingen.

Revelop har tillsammans med ViInvest skapat ett hotellkoncept som innebär att 9 000 kvadratmeter lokalytor i de karaktäristiska pyramiderna i fastigheten Nordic Forum på Torshamnsgatan 39 konverteras till ett fyrstjärnigt fullservicehotell. Hotellet, som drivs under varumärket AC Hotels by Marriott, kommer att ha 201 rum, restaurang med uteservering, konferens, pool och gym. 

I samband med ombyggnationen kommer hotellbyggnaden att miljöcertifieras enligt BREEAM In-Use. Kontorsbyggnaden är sedan flera år certifierad enligt Green Building. Stort fokus i projektet är nya energieffektiva installationer med modern styrning av VVS, belysning och ventilation genom artificiell intelligens för minsta möjliga miljöpåverkan.

– Jag är jätteglad att tillsammans med Vi Invest kunna erbjuda Marriott International, en ny hållbar etablering som ligger helt i linje med Stockholm Stads stadsutvecklingsplan för Kista. Genom vårt cirkulära projekt sparar vi cirka 7 000 ton koldioxid jämfört med att bygga nytt”, säger Revelops VD Thomas Sipos

2021-02-26

Skeppsvrak och smart lösning – nu fullt uthyrt

Styrpinnen 23 går nu mot färdigställande, se länkad artikel.

 

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/skeppsvrak-och-smart-losning-nu-fullt-uthyrt/

 

2021-01-21

Planerna för Kopparlunden tar form Nu har vi äntligen nått fram till granskning för Detaljplan Norr i Kopparlunden där en ny stadsdel i Västerås växer fram. Totalt omfattar detaljplanen mer än 1000 bostäder, ca 5000 kvm kommersiella ytor, flera förskolor i en fin gammal industrimiljö med gångavstånd till både Västerås centrum och Centralstation. Arbetet har gjorts tillsammans med Scius, Riksbyggen, Balder och Peab. Planarbetet har bedrivits som en byggmästarplan i tätt samarbete med Västerås Stad där Fojab har varit ansvariga arkitekter samt planarkitekter. RED Management har svarat för projektutveckling och ledning av detaljplanearbetet. 

https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer/dp1882.html

 

 

2020-09-27

Den 27 september öppnades vården på St Eriks nya ögonsjukhus i Hagastaden, kv Patienten.

Ögonsjukhusets ledning har varit tydliga i sin ambition

Ambitionen med de nya, specialanpassade lokalerna för S:t Eriks Ögonsjukhus har inte bara varit att erbjuda god, högspecialiserad ögonsjukvård. Målet är också att skapa ett nytt centrum för ögonsjukvård – ett Eye center of excellence.

Resultatet är en fastighet med hög teknisk prestanda för att möta sjukhusets högt ställda förväntningar på att utveckla vården utifrån innovation, kompetens och ett helhetsperspektiv.

Vitartes som fastighetsägare erhöll uppdraget för STE i en LOU upphandling av sjukhusets hyreskontrakt 2016.

RED  Management har haft fastighetsägarens projektchefsuppdrag och ansvarat för projektets tekniska utformning och genomförande.

2020-02-21

Hemsö och Sveanor säljer Princeton 1 i Hagastaden i Stockholm

Byggnaden är högklassig Life science-fastighet som är under uppförande och belägen invid Nya Karolinska Sjukhuset. RED-Management har hållit projektledningen av uppdraget från markanvisning till färdigställande.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Fastigheten omfattar 23 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och beräknas inflyttningsklar 2021. Hyresavtal har tecknats med Raysearch Laboratories samt Region Stockholm.

Köpare är KLP Eiendom. Frånträde sker i samband med färdigställande.

2020-02-05

RED Management har blivit utsedda till Projektledare för Fabeges projekt, i och med Teatrarnas förhyrning i Flemingsberg. Detta är startskott i det större stadsutvecklingsprojektet i området. Lokalerna kommer att innehålla ateljéer och verkstäder samt två repetitionssalar. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Byggnadens yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning under 2024.

2019-12-20

RED Management har blivit utsedda till Byggherreombud För Brädstapeln 13 som förvärvats av Europa Capital och NCAP. Byggnaden kommer att genomgå en totalrenovering och förberedelse för påbyggnad enligt det pågående planärendet. Uppdraget omfattar även projekteringsledning. Uthyrbar yta är ca 12 000 kvm och lokalerna beräknas stå klara för inflyttning från december 2020.

2019-12-20

Skepp från 1600-talet på Kungsträdgårdsgatan

I samband med att vi totalrenoverar och grundförstärker huset inför nyuthyrning har vi träffat på ett skepp som funnits under huset sedan 1600-talet. Genom arkeologiska efterforskningar har man kunnat fastställa att det är skeppet Samson, 30 år äldre än Vasaskeppet! Skeppet har 3D-scannats och fyndet har dokumenterats för eftervärlden.- ”Allt har gått förvånansvärt bra, det är inte alltid man uppskattar arkeologiska fynd när man har en ambitiös tidplan att förhålla sig till, men alla parter har skött det här fantastiskt bra och med stort intresse för utgrävningarna samtidigt som vi faktiskt håller tidsplanen”, säger Jörgen Rahm byggherreombud på RED Management. Titta gärna in på www.dn.se eller www.svt.se för att läsa mer.

Nu när utgrävningarna är klara erbjuder vi fantastiska 1000 kvm moderna kontor i bästa cityläge med utsikt över Kungsträdgården med inflyttning till sommaren 2020. Mer om detta finns på Cushmanwakefield.se

x