Nyheter

RED Management utvecklar fastighet på Södermalm

2022-03-15

RED Management utvecklar kontorskvarter på Södermalm

RED management har fått i uppdrag av Genesta Property Nordic att projektleda utvecklingen av fastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet ”Zinko” omfattar 10.300 kvadratmeter uthyrbar yta. RED Management har som en del i ett långsiktigt samarbete bistått Genesta redan i förvärvsprocessen med identifiering av utvecklingspotential, behov av teknisk upprustning samt ekonomi kring investeringen.

Fastigheten förvärvades av Stockholms hem under 2021 och nu startar planeringen för en totalrenovering av Zinko – ett helt kontorskvarter på Södermalm där det skapas moderna, attraktiva och framförallt hållbara lokaler till framtidens hyresgäster. Fram till sommaren utvecklas fastighetens arkitektoniska koncept mer djuplodande undersökningar görs av de befintliga byggnadsdelarna. Efter sommaren inleds program-, bygglovs- och systemskede.

2021-10-20

RED Management har bistått köparna med teknisk rådgivning under transaktionsskedet. Fyrkanten 11 består ca 7 000 kvm uthyrbar area och ska genomgå en renovering för att möta kontorsmarknaden. RED Management svarar även för att projektutveckla fastigheten som ska certifieras i Breeam och WiredScore.

2021-10-20

Fastighetsbolaget Revelop har hyrt ut en toppmodern fabriksanläggning som ska uppföras i Jordbro för Ögrengruppen som flyttar från slakthusområdet. Bygganden omfattar ca 13 000 kvm produktionslokaler och kontor. Byggnaden certifieras i Miljöbyggnad Silver. RED Management svarar för projektledning från tidigt skede till färdig byggnad.

x