COOP X3 Tumba, Motala och Trelleborg

Fakta


Färdigställt


NREP


Byggherreombud, Projektledare, Projekteringsledare


Handel


Bryggarvägen Tumba; Platensgatan Motala och Västra Ringvägen Trelleborg


8600 m2, 2900 m2 respektive 3600m2 BTA


2017-2019

NREP förvärvade tre fastigheter av KF Fastigheter 2017 i Tumba, Motala och Trelleborg, där det fanns hyresavtal med COOP. I Tumba fanns dessutom ett avtal med Tumba Tennis att uppföra fyra tennisbanor och två padeltennisbanor. Anläggningen i Tumba öppnade i april 2019 i Trelleborg september 2019 och Motala november 2019.

RED Management har i rollen som byggherreombud och projektledare utvecklat de tre projekten. Vart och ett med likheter men också olikheter.

I Tumba fanns tekniska utmaningar på fastigeheten och ett omtag fordrades för att hitta en ekonomiskt gångbar lösning för grundläggningen. Därutöver även en gestaltning som både överensstämde med gestaltningsprogram och de nya förutsättningarna. Byggnaden ligger i ett viktigt läge för Tumba och Botkyrka Kommun. Tillsammans med Equator Arkitekter utvecklades gestaltningen av fastigheten så att den stora volymen harmonierade med omgivningen och fungerar som en port till Tumba. Speciellt med anläggningen är också Tennishallen som ligger ovanpå livsmedelsbutiken med sina fyra tennisbanor och två padelbanor.

I Trelleborg och Motala var ambitionen för gestaltningen också hög samt att omhänderta tekniska förutsättningar som skydd för farligt gods samtidigt som krav på glasning av fasader. I dialog med respektive kommun kunde bra alternativ sedan byggas.

Kontaktperson:
Bengt Ydenius

Telefon:
070-533 20 28
E-post:
bengt.ydenius@redmanagement.se
Visitkort:
Bengt Ydenius.vcf

x