Scandinavian Life Science

Fakta


Under produktion


SveaNor and Hemsö genom Vitartes


Beställarens Projektledare


Forsknings- och utbildningslokaler


Hagastaden vid Nya Karolinska sjukhuset


ca 50.000 kvm


2015-2020

RED Management är byggherrens projektledare för utbyggnaden Kv Patienten 1 och Princeton 1 intill Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Projektet kallas Scandinavian Life Science och innebär två nybyggnader i Hagastaden om ca 50.000kvm. Kärnan i konceptet är bildandet av s.k. Centers of Excellence, där sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv integreras och samverkar med fokus på utvalda diagnoser och patientgrupper.

S:t Eriks Ögonsjukhus kommer att hyra 14.700 kvm i ena fastigheten och bilda ett Eye Center of Excellence.

Projektet ska vara färdigställt i sin helhet till årsskiftet 2019/2020.

Kontaktperson:
Magnus Eriksson

Telefon:
073-085 88 80
E-post:
magnus.eriksson@redmanagement.se
Visitkort:
Magnus Eriksson.vcf

x