Marievik, en ny stadsdel i Stockholm

Fakta


Pågår


JM, AMF, Castellum mfl


Projektledare, fastighetsutveckling


Kontor, Bostäder


Marievik


100 000 m2 nyproduktion


2013-2017

Marievik är i morgon en del av innerstaden med bostäder och kontor och alldeles unikt läge vid vattnet och med två tunnelbanestationer inom nära räckhåll. Potentialen syns redan idag i omgivningarna där nya bostäder vid Liljeholmskajen och Liljeholmen centrum har etablerats. I nästa steg kommer Marievik att få fler bostäder och kontor att området utvecklas så att boende, arbetande och besökande till området får en spännande och bra miljö.

Stockholms Stad har visat ett starkt intresse för att binda samman Marievik med innerstaden och en översyn av detaljplanen har påbörjats. Den nuvarande detaljplanen möjliggör till exempel nästan endast industri vilket inte stämmer med nuvarande användning. Ambitionen är att utforma en ny detaljplan som möjliggör både kontorsfastigheter och bostäder.

Det pågår ett planarbete för att medge utveckling av bostäder och kontor. Det kommer att bli ett tillskott på cirka 1000 bostäder och mer ändamålsenliga kontor. Fastighetsägarna AMF Fastigheter, Castellum, DeutscheBank, Aberdeen och JM är fastighetsägare i området.

RED Management har tillsammans med Equator och i nara samarbete med fastighetsägarna arbetat med att utveckla området. Inledningsvis var fokus på RED Managements uppdrag för AMF Fastigheter för att utveckla Marievik 15, närmast Södermalm. I ett parallellt i  arkitektuppdrag samarbete med Stockholm Stad fick det holländska Search möjligheten att utveckla sitt förslag vidare. Fastigheten såldes sedan till JM som bearbetat förslaget ytterligare. RED Management driver planarbetet och att leda arbetet med gator, park och kaj för fastighetsägarna i den södra delen av planområdet

 

Kontaktperson:
Bengt Ydenius

Telefon:
070-533 20 28
E-post:
bengt.ydenius@redmanagement.se
Visitkort:
Bengt Ydenius.vcf

x