Johnson & Johnson OneStockholm Huvudkontor

Fakta


Färdigställt


Johnson& Johnson


Projektledare


Kontor


Ulriksdal


6500 m2


dec 2013-juni 2016

Johnson & Johnson är ett av världens mest kända varumärken. I maj 2016 flyttade tre tidigare etableringar i ett nytt huvudkontor i Ulriksdal. Läget är precis i anslutning till pendeltågsstationen i Ulriksdal. Området kommer att få ytterligare kontor och bostäder och kommer att bli en blandad stadsdel.

Det nya kontoret är ett av flera aktivitetsbaserade kontor som Johnson & Johnson etablerar runtom i världen. Projektet går under namnet OneStockholm, som både symboliserar att flera verksam heter flyttat ihop till ett kontor och att det lokalerna bidrar till att utveckla verksamheten. Det nya kontoret kommer att rymma 330 medarbetare och 1000 m2 godshantering för sterilgods.

RED Management har tillsammans med Equator och i nara samarbete med Johnson & Johnson etablerat kontoret. RED Management har varit projektledare, vilket innefattat att tillse att hyresavtalets villkor uppfyllts samt att samordna de olika delarna inom Johnson & Johnsons organisation.

Peab Fastighetsutveckling är hyresvärd och entreprenaden har hanterats av Peab Stockholm.

 

 

Kontaktperson:
Bengt Ydenius

Telefon:
070-533 20 28
E-post:
bengt.ydenius@redmanagement.se
Visitkort:
Bengt Ydenius.vcf

x