Nacka Strand, 1700 nya bostäder mellan stad och skärgård

Fakta


Pågående


The Calyle Group


Rådgivare och byggherreombud


Kontor, Bostäder


Nacka Strand


170000 m2 BTA


-2021

Nacka strand är en levande stadsdel med utsikt över havet och Stockholms inre skärgård, som förenar historik, nutid och framtid. Just nu växer stadsdelen med nya bostäder, kontorslokaler och mötesplatser där du kan bo, arbeta och leva. Här finns allt nära, det går lika snabbt och lätt att ta sig till pulsen i city som att ta en båt vidare till en lugn skärgårdsö.

Tillsammans med TAM Group arbetar RED Management med att utveckla The Carlyle Groups fastigheter i området. Arbetet omfattar framtagande av detaljplaner, systemhandling för allmän platsmark, exploateringsavtal mm. Området kommer att få 1700 nya bostäder i om och nybyggda fastigheter. Respektive fastighet utvecklas av olika exploatörer.

“Nacka strand är en stadsdel som ständigt rör sig. Visionen har varit att utveckla istället för att avveckla, att restaurera istället för att riva. Flera av de gamla kontoren och fabrikslokalerna har omvandlats till moderna kvarter, hållbara boenden och nyskapande arbetsplatser.”

Kontaktperson:
Bengt Ydenius

Telefon:
070-533 20 28
E-post:
bengt.ydenius@redmanagement.se
Visitkort:
Bengt Ydenius.vcf

x