Technology for Health & NEO

Fakta


Etapp 1 färdigställd. Etapp 2 under produktion.


SveaNor och Hemsö genom Vitartes


Beställarens Projektledare


Forsknings- och utbildningslokaler


Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge


45.000 kvm


2014 - 2017

RED Management är beställarens projektledare när Hemsö och SveaNor tillsammans uppför ett utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun.

Det är ett nybyggnadsprojekt på ca 45.000 kvm med fokus på utbildning, forskning och medicintekniskt näringsliv inom Life science. Fastigheten är en så kallad 3D-fastighet byggd ovanpå ett befintligt garage.

Projektet är uppdelat i två etapper, där den första Technology for Health invigdes hösten 2016 med Kungliga Tekniska Högskolan och Röda Korset som största hyresgäster.
Etapp två är under uppförande. Där kommer Karolinska institutet att förhyra majoriteten av lokalerna för att bedriva så kallad translationell forskning, dvs. sådan där kunskap upparbetad inom grundforskning snabbt kan överföras i tillämpad praktik i sjukvården, och erfarenheter från densamma kan återföras till grundforskningen. Inflyttning planeras till i slutet av 2017

För mer information, se även projektsajten www.technologyforhealth.com

Illustration: Tengbom arkitekter

Kontaktperson:
Magnus Eriksson

Telefon:
073-085 88 80
E-post:
magnus.eriksson@redmanagement.se
Visitkort:
Magnus Eriksson.vcf

x