Kopparlunden – Västerås

Fakta


Pågår


SveaReal


Rådgivare och byggherreombud


Bostäder, Kontor


Kontorsgatan 666


80 000 kvm


nov 2016 - nov 2019

”En ny stadsdel skapas i centrala Västerås. Vårt uppdrag är att utveckla SveaReals intressen som omfattar ca 80 000 kvm byggrätter. ”

 

RED Management har medverkat till att göra ett gemensamt planprogram som anger ramarna för hur Kopparlunden skall utvecklas. Till detta har ett ramavtal för exploatering förhandlats fram. Detta fastlår hur Kopparlunden skall utvecklas på sikt vilket kommer att säkerställa att Kopparlunden som stadsdel utvecklas på ett sammanhållet sätt, trots att det är många fastighetsägare i området. Parallellt med detta har vi analyserat lönsamheten i att utveckla fastigheterna vilket gjort att planprogram och exploateringsavtal även kvalitetssäkrats ekonomiskt.

Kopparlunden är ett gammalt industriområde med markföroreningar från den tidigare verksamheten vilket många gånger kan vara svårt att hantera i relation till uppställda mål och myndigheter. RED Management har i planringen av området utarbetat strategier för att hantera detta ur ett exploateringsperspektiv.

Kopparlunden blir en blandad stadsdel med kontor, handel, hotell  med en övervägande del bostäder. Även ett stort inslag av kultur planeras i området vilket till del redan är etablerat.

 

Kontaktperson:
Jörgen Rahm

Telefon:
073-663 69 03
E-post:
jorgen.rahm@redmanagement.se
Visitkort:
Jörgen Rahm.vcf

x