Sturekvarteret

Fakta


Programskede


TAM, ADIA


Projektledning


Centrumanläggning med Handel, Hotell, Kontor, Bostäder


Stureplan, Stockholm


110 000 kvm


Produktionsstart 2020

Kv. Sperlingens backe vid Stureplan, känt som Sturekvarteret står inför en stor omdaning. RED Management arbetar med projektledning i TAM Groups development team åt ADIA, Abu Dhabi Investment Authority. Hösten 2019 går detaljplanen upp för antagande och parallellt pågår programarbete samt ansökan om vattendom. Projektet innebär en vitalisering av ett av Stockholms absolut viktigaste kvarter där Sturegallerian med koppling till Tunnelbanan, hotell, bostäder och kontor utvecklas.

Visionen är att Sturekvarteret återigen skall bli en social tyngdpunkt och en självklar plats som ett av stadens ”vattenhål” och dynamiska centralpunkter. Ett rum där stadens invånare gärna träffas, umgås och gör upp planer och arbetar fram nya idéer. Utvecklingen ska respektera platsens historia och personlighet samt bidra positivt till upplevelsen av stadsrummet.

Kvarteret får en ny struktur som bättre sammankopplar och samspelar med det omgivande stadsrummet. För att skapa dynamik och attraktiva skäl att vistas i området byggs kvarteret ut för att nå en kritisk massa av service, handel och andra aktiviteter så att det kan vara relevant för invånarna i såväl närområdet som från andra delar av staden. Det görs primärt genom att ersätta obsoleta verksamheter som parkeringsgarage och genom att utveckla ett undre handelsplan med direktkoppling till tunnelbanan.
Grundläggande mänskliga behov och företeelser står i centrum för att skapa liv, rörelse och atmosfär i kvarteret. Mat och dryck samt hotellverksamhet får stor vikt i utvecklingsarbetet och är viktigt för att skapa rätt känsla inom kvarteret och lyskraft för resten av staden. Effektiva och högkvalitativa arbetsytor och kontor med tillträde från gaturum skapar intresse från kontorshyresgäster vars anställda är en viktig del i att skapa liv och flöde. En naturlig koppling till och mellan publika ytor skapas för att få en genuin stadsmiljö och en social tyngdpunkt i staden.

För mer information besök www.sturekvarteret.se.

Kontaktperson:
Per Linder

Telefon:
070-370 63 25
E-post:
per.linder@redmanagement.se
Visitkort:
Per Linder.vcf

x