Nyheter

Genesta förvärvar 80 000 kvm logistik under byggnation i Enköping

2022-04-26

Genesta expanderar sin logistikportfölj och förvärvar 80 000 kvm logistik under byggnation i Enköping (Stenvreten 8:30) från Logistic Constractor.

Byggnaden erbjuder hållbara, flexibla och effektiva logistikytor i ett av Sveriges bästa logistiklägen med direkt tillgång till E18. Byggnaden kommer att ha hållbara lösningar såsom solpaneler på taket, högisolerande tak och väggar, LED-belysning och den kommer att certifieras i enlighet med BREEAM In-use med ambitionen att nå nivån Excellent.

RED Management har varit rådgivare åt Genesta i fastighetsutvecklingsfrågor och teknisk due dilligence under förvärvsskedet.

2022-03-15

RED Management utvecklar kontorskvarter på Södermalm

RED management har fått i uppdrag av Genesta Property Nordic att projektleda utvecklingen av fastigheten Mullvadsberget 29 på Södermalm i Stockholm. Projektet ”Zinko” omfattar 10.300 kvadratmeter uthyrbar yta. RED Management har som en del i ett långsiktigt samarbete bistått Genesta redan i förvärvsprocessen med identifiering av utvecklingspotential, behov av teknisk upprustning samt ekonomi kring investeringen.

Fastigheten förvärvades av Stockholms hem under 2021 och nu startar planeringen för en totalrenovering av Zinko – ett helt kontorskvarter på Södermalm där det skapas moderna, attraktiva och framförallt hållbara lokaler till framtidens hyresgäster. Fram till sommaren utvecklas fastighetens arkitektoniska koncept mer djuplodande undersökningar görs av de befintliga byggnadsdelarna. Efter sommaren inleds program-, bygglovs- och systemskede.

2021-10-20

RED Management har bistått köparna med teknisk rådgivning under transaktionsskedet. Fyrkanten 11 består ca 7 000 kvm uthyrbar area och ska genomgå en renovering för att möta kontorsmarknaden. RED Management svarar även för att projektutveckla fastigheten som ska certifieras i Breeam och WiredScore.

2016-09-19

RED Management rustar för expansion och anställer två projektledare

Daniel Mellsjö började 1 september och Fredrik Guldbrandzén första oktober. Bägge kommer närmast från Niras där de haft liknande roller.

” – Vi ser en stark efterfrågan på RED Managements tjänster för ledning och rådgivning i fastighetutvecklingsprojekt och förstärker därför teamet med två nya projektledare. Det är i linje med vår tillväxtstrategi och gör att vi kan arbeta åt fler kunder”, säger Per Linder, VD.

2016-08-25

RED Management rekryterar ny VD

RED Management förstärker med två nya partners. Per Linder tillträder som VD och senior projektledare från och med 16 september. Per kommer närmast från rollen som marknadschef och verksamhetsutvecklingsansvarig på Arcona. Per Karlsten, som varit en del av RED Managementteamet sedan 2014, går nu även han in som partner.

” – Vi ser en stark efterfrågan på RED Managements tjänster för ledning och rådgivning i fastighetutvecklingsprojekt och förstärker ägargruppen för att kunna expandera verksamheten vidare. Per Linders breda erfarenhet av fastighetsutveckling och att leda företag i en expansion kommer väl till pass när vi ska utveckla såväl våra som våra kunders affärer”, säger Magnus Eriksson, styrelseordförande.

” – RED Management har byggt upp ett starkt renommé i att hantera stora och komplexa fastighetsutvecklingsprojekt. Spännande projekt som gör skillnad i stadsutvecklingen. Jag är stolt för förtroendet och ser verkligen fram emot att tillsammans med medarbetarna fortsätta utveckla vårt arbetssätt med kunderna i centrum och knyta fler personer till teamet för att möta efterfrågan”, säger Per Linder

x