Tjänster

Tjänster

RED Management levererar kvalificerad rådgivning och ledning för värdeskapande fastighetsutveckling. Hos oss möter du erfarna och branschkunniga konsulter som är med dig från start till mål.

Analys

Vi analyserar hur fastigheten kan utvecklas för att skapa bästa värdetillväxt. Vi scenariohanterar intäkter och kostnader för olika handlingsalternativ. Vårt analysverktyg behandlar ingångsvärde, avkastningskrav, marknadspotential, om-eller nybyggnadsalternativ. Resultatet är ett utvecklingsförslag som blir ett kraftfullt verktyg för vidare utveckling av fastigheten och i vilket sammanhang fastigheten skall placeras på marknaden.

Kontaktperson för fastighetsanalyser:
Jörgen Rahm, 073-663 69 03

Due Diligence

Vi bedömer den fastighet som vill köpas. Inför förvärvet analyserar vi fastigheten med teknisk statusbesiktning. Vi kopplar även till miljö, marknad och andra områden som påverkar risker och möjligheter. Med hjälp av oss ges rätt förutsättningar inför förvärvet. Vi utgår från hur affären ser ut och tar fram relevant information. Vi identifierar möjlig utveckling av fastigheten samt bedömer fastighetens drift.


Kontaktperson för Due diligence:
Bengt Ydenius, 070-533 20 28

Fastighetsutveckling och planändringar

Med utgångspunkt från vår analys verifierar vi tidigare antaganden. Vi sätter arbetssätt och organisation. Vi leder och arbetar tillsammans med vår kund, utvalda arkitekter och experter inom ekonomi, marknad och teknik. Vi sätter projektets mål och ramar för en lyckosam, lönsam och hållbar utveckling baserat på framtidens förutsättningar. Utifrån det sköter vi myndighetskontakter och tar fram de avtal, planändringar och handlingar som krävs för att definiera utvecklingsprojektet. Vi kan sedan leda projektet mot mål i en ombuds- eller projektledarroll.

Kontaktperson för nya Fastighetsutvecklingsuppdrag och Detaljplaneändringar är Per Linder, vd, 070-370 63 25

Byggherreombud

Som byggherreombud tar vi ansvar för utvecklingen av fastigheten. Det omfattar styrning av intäkter, kostnader och marknadsföring. Vi företräder fastighetsägaren gentemot myndigheter, konsulter, entreprenörer och mäklare. Med verktyg, nätverk och erfarenhet stakar vi ut vägen för att fastigheten utvecklas på rätt sätt. Vi ansvarar från idé till överlämnande av fastigheten till förvaltningen. Vi ger våra kunder bra beslutsunderlag och ger en klar och tydlig bild över hur fastigheten utvecklas.

 

Kontaktperson: Magnus Eriksson, 073-085 88 00

Projektledning

Vi leder kundens projekt mot mål, från hyresgästanpassning till stadsutveckling. Som projektledare ser vi till att allt blir gjort som behövs för att komma i mål. Med hjälp av proaktivt, ledarskap och planering ligger vi steget före för att hantera oplanerade händelser. För oss är det viktigt att organisationen har kreativitet och kvalitetstänk som minskar risker och som hjälper projektet framåt. Vi finner tillsammans nya vägar för att nå målet.

Kontaktperson: Magnus Eriksson, 073-085 88 00

x